Erfrecht

De complexiteit in erfrechtszaken zijn de familierelaties. Als eerste dient er te worden nagegaan of de erflater een testament heeft opgemaakt. Is dat niet het geval, dan geldt het wettelijke versterferfrecht. Er zijn veel wettelijke bepalingen waarin exact staat beschreven hoe en wat. In deze wirwar – en zeker in de emotionele periode – kan een advocaat u helderheid geven en adviseren wat uw mogelijkheden zijn. Tijdens een vrijblijvend intake-gesprek neemt mr. C.Mohr dit graag met u door.

 • Uitleg testament
 • Testamentair of wettelijk versterferfrecht
 • Vereffening
 • Executeursschap
 • Boedelbeschrijving
 • Rekening en verantwoording
 • Ouderlijke verdeling
 • Verdeling nalatenschap
 • Legitieme portie (kindsdeel)(legitimarissen)
 • Legaat (legatarissen)
 • Aanvaarden, verwerpen en beneficiair aanvaarden van een erfenis
 • Som ineens