Jeugdstrafrecht

De in het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten zijn ook op minderjarigen van toepassing. Echter…

Minderjarige verdachten van 12 tot 18 jaar worden conform het jeugdstrafrecht berecht. Kinderen tot 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. De politie mag deze kinderen wel aanhouden, fouilleren en verhoren, maar blijft een strafrechtelijke vervolging uit.

Vanaf 18 jaar is het volwassenenstrafrecht van toepassing. De leeftijd van degene op het moment dat het strafbare feit is begaan, is bepalend voor de toepassing voor het jeugdstrafrecht dan wel volwassen strafrecht.

In enkele gevallen kan de rechter echter bepalen dat het volwassenenstrafrecht van toepassing is bij jongeren van 16 of 17 jaar. Het gaat dan om zeer ernstige strafbare feiten.

Tegenovergesteld kan het ook – bij jongeren tussen 18 en 21 jaar kan het jeugdstrafrecht, als de omstandigheden waaronder het strafbaar feit is begaan en/of de persoon van de dader daartoe aanleiding geven, van toepassing zijn.

Belangrijk – in het jeugdstrafrecht zijn andere maximumstraffen. Een zitting bij de rechter is doorgaans achter gesloten deuren.