Vastgoedrecht

 • Aansprakelijkheid (in de bouw) – denk hierbij aan:
  • Wanprestatie, ontbinding, nietigheid, vernietiging, schadevergoeding
  • Schadevergoeding vorderen op grond van onrechtmatige daad
 • Non-conformiteit
 • Verborgen gebreken (aan een woning of bedrijfsgebouw)
 • Geschillen met aannemers – particulieren & vice versa
 • Aannemingsovereenkomst
 • (Bouw)vergunningen
 • Garanties
 • Eigendomsrecht – verkrijgende verjaring en bevrijdende verjaring
 • Erfdienstbaarheid (waaronder recht van overpad en opstal)
 • Burengeschillen
 • Huurrecht
 • Huurovereenkomst woning/bedrijfsruimte
 • Ontbinding van de huurovereenkomst
 • Geschillen met verhuurder en/of huurder
 • Gebreken aan het gehuurde 
 • Geschillen oplevering bij einde van de huurovereenkomst
 • Wanbetalende huurders
 • Woningsluiting (damoclesbeleid)