Werkwijze

Mohr Advocaat behandelt zaken voor cliënten zowel op betalende basis als op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Pro deo
Als uw inkomen en vermogen onder wettelijk vastgelegde grenzen valt, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. Mohr Advocaat is aangesloten bij de Raad van Rechtsbijstand. De rechtsbijstand zal dan op basis van een toevoeging gebeuren, ook wel pro deo genoemd. U betaalt dan een eenmalige eigen bijdrage aan kantoor.

Let wel in civiele procedures – een toevoeging vrijwaart u niet van een eventuele proceskostenveroordeling, dan wel kosten voor verschotten zoals uittreksels, griffierechten etc.

1DX35281

Detentie / minderjarige

Als u in voorlopige hechtenis zit of heeft gezeten, kan de rechtsbijstand geheel kosteloos zijn. Ditzelfde geldt als de rechtzoekende minderjarig is.

1DX35172

Tarieven

Uurtarief | Vaste prijsafspraak | rechtsbijstandverzekering

Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, of als u liever op betalende basis door uw advocaat wenst te worden bijgestaan, zullen vooraf afspraken gemaakt worden over de kosten. Dit kan rechtsbijstand op basis van een uurtarief zijn, of een vaste totaal-prijsafspraak voor de hele procedure. Als u een rechtsbijstandverzekering hebt, dan kunnen met uw verzekeringsmaatschappij afspraken gemaakt worden.

Mohr Advocaat informeert u voorafgaand aan de rechtsbijstand uitvoerig over de kosten. Concrete en duidelijke afspraken leveren naderhand geen discussiepunten op.

Mohr Advocaat rekent géén kantoorkosten en wordt door de Raad voor Rechtsbijstand aangemerkt als een High Trust-kantoor.