Wetsvoorstel Stoppen met alcoholslotprogramma aangenomen

Onlangs heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Stoppen met het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht als hamerstuk afgedaan. Deze wet schrapt de bepalingen over het opleggen en de uitvoering van het alcoholslotprogramma (ASP).

De directe aanleiding voor dit voorstel is de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 maart 2015. Deze uitspraak heeft ertoe geleid dat het CBR niet langer het ASP oplegt, maar in plaats daarvan een educatieve maatregel alcohol en verkeer (EMA) of in geval van recidive een geschiktheidsonderzoek alcohol. Het aantal deelnemers aan het ASP daalde hierdoor immens. Dit had tot gevolg dat door het beperkte aantal deelnemers vanaf september 2016 het niet meer mogelijk was het ASP goed uit te voeren en is besloten het ASP in zijn geheel af te bouwen. Vanaf 1 januari 2017 waren er geen deelnemers meer en is het programma definitief beëindigd. De reeds opgelegde ASP-besluiten (en daarmee de ongeldigheid van het oorspronkelijke rijbewijs) behouden hun rechtskracht.

Heeft u vragen over rijden onder invloed of andere vragen?
Neem dan contact op met Mohr Advocaat